Qui som

Keras Buti es una iniciativa de la cooperativa LaFundició y la asociación gitana de l’Hospitalet Lacho Baji Cali, que nace en 2018 con el propósito de investigar y promover la vinculación entre la economía social y solidaria y los saberes rurales y gitanos, y devenir un espacio donde compartir y construir colectivamente conocimiento: saberes y haceres que articulan una manera de sentir y estar en el mundo, vinculados a un territorio y unas comunidades específicas. 

Keras Buti se constituye jurídicamente como una asociación, por un lado, y como una cooperativa de consumo agroecológico, por el otro.

LaFundició és una cooperativa creada el 2006 que impulsa processos col·lectius de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú i com activitats ‘controversials’ i situades. El 2013 obre un espai físic al barri de Bellvitge (L’Hospitalet) des del que desplega aquests processos de forma col·lectiva, horitzontal i transfronterera.

Lacho Baji Cali és una associació, impulsada majoritàriament per dones gitanes, present al barri del Gornal des de fa més de 20 anys. L’associació té com a missió el suport als membres de la comunitat gitana de L’Hospitalet així com la defensa, promoció i reivindicació dels drets i la cultura del Poble Gitano.