ASSOCIACIÓ KERAS BUTI

Keras Buti (“fem coses” en romanó) impulsa processos, pràctiques i organització col·lectiva entorn de sabers i fers vinculats al Poble Gitano.

Sabers i fers que han articulat alhora una manera de sentir i estar al món que ha resistit a les lògiques de la modernitat occidental, capitalista i blanca. Des d’una perspectiva gitana, el projecte Keras Buti explora les formes en què els sabers i la cultura es poden articular amb formes d’economia que posin la vida al centre, i en particular des de la pràctica de l’economia social i solidària.

El projecte Keras Buti és impulsat inicialment el 2018 per l’associació gitana de l’Hospitalet Lacho Baji Cali i la cooperativa LaFundició. El 2019 les dues entitats constitueixen l’Associació Keras Buti.

Keras Buti proposa recuperar i actualitzar sabers i pràctiques històricament vinculades i constitutives de la Rromanipen, posant-les en relació amb altres epistemologies i economies amb què comparteix el seu caràcter contrahegemònic tals com les cultures i les economies camperoles o l’economia social i solidària. El projecte es proposa recuperar pràctiques i sabers vinculats al Poble Gitano sense folckloritzar-los, sinó, al contrari, actualitzant-los de manera que tinguin sentit i siguin útils a les necessitats materials i simbòliques contemporànies, amb baxtalipen (felicitat, fortuna).

Keras Buti impulsa el reconeixement d’aquests sabers i de pràctiques en el context social i institucional dominant. Els eixos de treball del projecte són l’educació popular crítica i l’ecofeminisme, la sobirania alimentària i la bona vida.