ASSOCIACIÓ KERAS BUTI

L’associació té entre els objectius la defensa del patrimoni agrícola i el suport a la coope- rativa de consum. Actualment són quatre les persones contractades per l’associació, una vinculada a l’eix de migracions de l’Ateneu Co- operatiu La Col·lectiva, una que desenvolupa línies específiques vinculades al Pla Integral del Poble Gitano i dues més que treballen a la cuina de la Suculenta, del Casal de Gent Gran Bellvitge (ara Casal Cívic) en un projecte de menjador socialitzador per assajar models de sobirania alimentària en equipaments públics oberts als barris. LaFundició acompanya el procés
de regularització per arrelament laboral a través de la línia ACOL, de dues persones per a aquest projecte de menjadors.

Es treballa en una dimensió agroecològica més enllà dels binomis camp-ciutat, pro- ducció-consum, analitzant els motius de la pràctica absència d’iniciatives a ciutats com l’Hospitalet, on hi ha tan sols una cooperativa i un grup de consum (Aquí hi ha bròquil), de perquè hem perdut el patrimoni agrícola sense sentir la pèrdua i de perquè la història de les migracions rurals tampoc no han tingut un espai en el relat històric de la ciutat. Pensar en agroecosistemes més justos és pensar en societats més justes i com un territori com l’Hospitalet, que ha patit múltiples formes d’explotació, pot ser un lloc per pensar i proposar vies per a un canvi de paradigma cap a una vida més sostenible.