Què és l’escola popular. Centre de sabers

Fem coses fetén! Uns altres sabers són possibles!

L’Escola Popular Keras Buti (“fem coses” en romanó) és un espai on compartir i construir col·lectivament coneixement: sabers i fers vinculats a un territori i unes comunitats específiques; sabers i fers que articulen una cosmologia, una manera de sentir i estar en el món. Recuperar i actualitzar sabers i pràctiques tradicionals rom i vincular-les a circuits de producció de valor dintre de l’economia social i solidària.

El Centre de Sabers Gitanos vol recuperar pràctiques i sabers vinculats al poble gitano sense folcloritzar-les, sinó ben al contrari, actualitzar-les de manera que prenguin sentit i siguin útils a les necessitats materials i simbòliques del poble gitano en l’actualitat.

Alhora pretenem impulsar espais transfronterers que possibilitin el reconeixement d’aquests sabers i pràctiques en el context social i institucional dominant. Explorant les maneres en què el coneixement i la cultura poden articular-se amb formes d’economia que posin el sosteniment i la reproducció de la vida al centre.

 

L’escola desenvolupa actualment quatre línies de treball:

  • Aprèn a conduir
  • Aprèn romanó
  • Aprèn a fer cistells
  • Romano Kidipen