Arxiu biodinàmic de Montjuïc

El barri de la Marina es troba en un enclavament privilegiat de la ciutat, gaudeix de l’espai natural de la muntanya de Montjuïc integrat dins el paisatge urbà. Tot i així, sovint es contempla com a espai marginal i, apartat de l’activitat quotidiana, es percep de manera negativa pel veïnat, com a zona degradada a evitar.

L’Arxiu Biodinàmic de Montjuïc vol transformar aquesta visió marginal creant un espai de trobada veïnal, creant teixits comunitaris dedicats a la preservació de la flora i fauna local, a la restitució de la memòria tradicional de l’ús de les plantes medicinals i a l’aprofitament d’alguns espais integrant l’agricultura ecològica en simbiosi amb el creixement de les herbes locals.

L’arxiu biodinàmic de les plantes medicinals i cosmètiques de Montjuïc és un espai on s’emmagatzemen mostres de plantes elaborades pels veïns seguint processos tradicionals de recol·lecció, rentat, assecat i envasat a granel en pots de vidre etiquetats amb el seu nom científic i tradicional. Es conserven en prestatges a l’espai físic de Keras Buti constituint un referent d’ús continuat per tots els tallers realitzats al voltant de les plantes. Planteja com objectiu principal generar espais dinàmics connectats amb la comunitat al voltant dels coneixements populars sobre els usos etnobotànics de les plantes de manera pràctica i utilitària.

El desenvolupament de la vida quotidiana en els ambients de cultures populars genera un dinamisme casual i espontani obert a l’experimentació, possibilitant connexions intergeneracionals entre passat i present, adequant el coneixement tradicional a les nostres necessitats actuals. Les activitats que envolten l’àmbit de les plantes de Montjuïc s’enfoquen a estimular el rescat del coneixement mitjançant l’oralitat, constituint un llegat important de la història oral de La Marina. Els sabers rescatats de la memòria individual tornen a posicionar-se al present per reactivant-se dins el coneixement col·lectiu sota una categoria útil i profitosa dins els processos biodinàmics de les comunitats veïnals de la Marina.

El projecte també contempla la creació de petites parcel·les cultivables seguint els principis d’una agricultura ecològica i integrativa amb la botànica i el paisatge local. Constitueixen eixos vertebradors de xarxes veïnals alhora que esdevenen espais d’aprenentatge de cultius integrant el creixement de plantes medicinals que neixen de manera espontània. Paral·lelament es convoquen sortides de reconeixement de les plantes remeieres de Montjuïc vetllant per la seva conservació, collint les plantes necessàries de manera sostenible. Aquesta proposta vol donar continuïtat a les activitats de reconeixement, utilitat etnobotànica i conservació de les plantes autòctones organitzades pel Centre d’Estudis de Montjuïc i el Centre Cívic Casa del Rellotge des de fa més de quatre dècades, amb una important acollida veïnal.

Aquestes activitats s’ofereixen també a les escoles de primària i secundària del barri, actualment formen part del programa educatiu de l’escola de Can Clos. La seva proximitat amb la muntanya possibilita articular un vincle entre alumnes i l’espai natural, organitzant jornades docents tant a dins de l’aula com a la muntanya.