logo

Jornades DELTA 2021
30.11.21

[CAT]

DELTA (CULTURA — ECOLOGIA — ECONOMIA)

Jornades sobre imaginaris, socioecosistemes i territoris agropolitans

 

Dates: 10 i 11 de desembre de 2021

Lloc: Keras Buti Chalmeta (c. Ulldecona, 26, Barcelona. <M> L10S Foc) i Les Cabasses (camí Ferran Puig s/n, Sant Boi https://goo.gl/maps/KJkehbhj7zQC9Dqg7)

Inscripció: hola@lafundicio.net

 

Els diferents modes de producció requereixen de transformacions materials del paisatge específiques. Aquestes transformacions, i les maneres com habitem els territoris, estan condicionades per un seguit de relats, imaginaris i pràctiques culturals. Al seu torn, de manera recíproca, les visions del món que es construeixen a través d’aquestes pràctiques estètiques estan determinades pels diferents arranjaments espacials. Així doncs, la producció material i la producció simbòlica de l’espai es relacionen de manera dialèctica. Tot paisatge és, per tant, un paisatge cultural.

Les jornades DELTA (CULTURA — ECOLOGIA — ECONOMIA) tenen per objectiu reflexionar sobre quines relacions i processos sociecosistèmics es donen als territoris agropolitans. Així mateix, volem parar especial atenció a què fan, quina funció tenen (des d’una perspectiva política) les pràctiques culturals i estètiques dins les trames i els processos sociecosistèmics. Proposem analitzar, d’una banda, la relació de la cultura amb els arranjaments espacials i temporals del capitalisme i la manera com aquests organitzen els ecosistemes, i de l’altra obrir un espai per imaginar, des de posicions crítiques, quines alternatives (culturals, socials, ecològiques, econòmiques…) podem construir col·lectivament.    

Aquestes jornades es vinculen estretament a la posada en marxa de Les Cabasses, una finca de 2 hectáreas situada en el Parc Agrari del Baix Llobregat dedicada d’una banda a la producció ecològica d’hortalisses i de l’altra, de manera interrelacionada, a la producció simbòlica i de sabers rururbans. Així doncs, volem situar els debats i el pensament generat durant les jornades en el context específic del delta del Llobregat, un territori característicament agropolità on trobem des de grans infraestructures logístiques com l’aeroport de Barcelona, fins a zones naturals, passant per espais urbans, industrials i agrícoles.

En última instància, les jornades volen ser també un instrument per sumar als moviments de defensa del territori. Desitgem que aquest encontre serveixi per construir noves aliances i incorporar el paper de la cultura tant a la comprensió de les formes en que la trama de la vida es desplega en aquest territori, com a les lluites per la seva defensa, com a la construcció d’alternatives socials i ambientals.

 

PROGRAMA:

Divendres 10 desembre — Keras Buti Chalmeta

18 a 20.30 h

Xerrades i debat amb:

Grup de treball de les ecologies híbrides del Delta del Llobregat: Oficina de recerca transdisciplinària que promou projectes de creació artística, mediació i experimentació situats al delta del Llobregat, amb l’objectiu de reconsiderar la vida urbana des d’un enfocament que tingui en compte l’agència no humana i construir relats que facilitin noves formes de comprensió, relació i responsabilitat en un món divers.

Fran Quiroga: Investigador transdisciplinar. Entre les seves línies de treball hi ha les cruïlles entre l’activisme, l’art, la participació social i els comuns. És tècnic de la xarxa ReVOLTA de grups de recerca en agroecologia i actualment col·labora al Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un espai de recerca i acció que busca pensar aquells maneigs històrics que puguin ser replicats en el futur des d’una òptica ecosocial.

LaFundició: Cooperativa que impulsa processos col·lectius, situats i ‘controversials’ de construcció de coneixement, pràctiques culturals i formes de relació, entesos com a recursos d’ús comú. Actualmente impulsa el projecte de Les Cabasses, una finca situada al Parc Agrari del Baix Llobregat dedicada a la producció agroecològica, de pensament i pràctiques culturals rururbanes.

 

Dissabte 11 desembre — Les Cabasses

10.30 a 13.30 h

*Sortida en grup en bicicleta des de Keras Buti Chalmeta a les 10 h

Visita a la finca de Les Cabasses (Parc Agrari del Baix Llobregat), grups de discussió i assemblea.

Amb dinar: 6 €

 

Inscripció enviant un correu a: hola@lafundicio.net

Organitza: LaFundició i associació Keras Buti

—————————————

 

[CAST]

 

DELTA (CULTURA — ECOLOGÍA — ECONOMÍA)

Jornadas sobre imaginarios, socioecosistemas y territorios agropolitanos

 

Fechas: 10 y 11 de diciembre de 2021

Lugar: Keras Buti Chalmeta (c. Ulldecona, 26, Barcelona. <M> L10S Foc) y Les Cabasses (camino Ferran Puig s/n, Sant Boi https://goo.gl/maps/KJkehbhj7zQC9Dqg7)

Inscripción: hola@lafundicio.net

Los distintos modos de producción requieren transformaciones materiales del paisaje específicas. Estas transformaciones, y las formas en que habitamos los territorios, están condicionadas por una serie de relatos, imaginarios y prácticas culturales. A su vez, de forma recíproca, las visiones del mundo que se construyen a través de estas prácticas estéticas están determinadas por los distintos arreglos espaciales. Así pues, la producción material y la producción simbólica del espacio se relacionan de forma dialéctica. Todo paisaje es, por tanto, un ‘paisaje cultural’.

Las jornadas DELTA (CULTURA – ECOLOGÍA – ECONOMÍA) tienen por objetivo reflexionar sobre qué relaciones y procesos sociecosistémicos se dan en los territorios agropolitanos. Asimismo, queremos prestar especial atención a lo que hacen, qué función tienen (desde una perspectiva política) las prácticas culturales y estéticas dentro de las tramas y los procesos sociecosistémicos. Proponemos analizar, por un lado, la relación de la cultura con los arreglos espaciales y temporales del capitalismo y la forma en que éstos organizan los ecosistemas, y por otro abrir un espacio para imaginar, desde posiciones críticas, qué alternativas (culturales, sociales, ecológicas, económicas…) podemos construir colectivamente.

Estas jornadas se vinculan estrechamente a la puesta en marcha de Les Cabasses, una finca de 2 hectáreas situada en el Parc Agrari del Baix Llobregat dedicada, por un lado, a la producción ecológica de hortalizas y por otro, de forma interrelacionada, a la producción simbólica y de saberes rururbanos. Así pues, queremos situar los debates y el pensamiento generado durante las jornadas en el contexto específico del delta del Llobregat, un territorio característicamente agropolitano en el que encontramos desde grandes infraestructuras logísticas como el aeropuerto de Barcelona, ​​hasta zonas naturales, pasando por espacios urbanos, industriales y agrícolas.

En última instancia, las jornadas quieren ser también un instrumento para sumar a los movimientos de defensa del territorio. Deseamos que este encuentro sirva para construir nuevas alianzas e incorporar el papel de la cultura tanto a la comprensión de las formas en que la trama de la vida se despliega en este territorio, como a las luchas por su defensa, como a la construcción de alternativas sociales y ambientales.

 

PROGRAMA:

Viernes 10 diciembre — Keras Buti Chalmeta

18 a 20.30 h

Charlas y debate con:

Grupo de trabajo de las ecologías híbridas del Delta del Llobregat: Oficina de investigación transdisciplinaria que promueve proyectos de creación artística, mediación y experimentación situados en el delta del Llobregat, con el objetivo de reconsiderar la vida urbana desde un enfoque que tenga en cuenta la agencia no humana y construir relatos que faciliten nuevas formas de comprensión, relación y responsabilidad en un mundo diverso.

Fran Quiroga: Investigador transdisciplinar. Entre sus líneas de trabajo se encuentran los cruces entre el activismo, el arte, la participación social y los comunes. Es técnico de la red ReVOLTA de grupos de investigación en agroecología y actualmente colabora en el Laboratorio Ecosocial do Barbanza, un espacio de investigación y acción que busca pensar aquellos manejos históricos que puedan ser replicados en el futuro desde una óptica ecosocial.

LaFundició: Cooperativa que impulsa procesos colectivos, situados y ‘controversiales’ de construcción de conocimiento, prácticas culturales y formas de relación, entendidos como recursos de uso común. Actualmente impulsa el proyecto de Les Cabasses, una finca situada en el Parque Agrario del Baix Llobregat dedicada a la producción agroecológica, de pensamiento y prácticas culturales rururbanas.

 

Sábado 11 diciembre — Les Cabasses

10:30 a 13:30 h

*Salida en grupo en bicicleta desde Keras Buti Chalmeta a las 10 h

Visita a la finca de Les Cabasses (Parc Agrari del Baix Llobregat), grupos de discusión y asamblea.

Con almuerzo: 6 €

 

Inscripción enviando un correo a: hola@lafundicio.net

Organiza: LaFundició y asociación Keras Buti

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.