logo

Open-roulotte
Processos

Projecte de disseny, producció i gestió d’una infraestructura lleugera per intervenir a l’espai públic, en col·laboració amb els alumnes del CEIP El Martinet, l’IES Can Mas i diferents col·lectius del barri de Can Mas a Ripollet. La implementació de l’Open-roulotte estarà precedida d’un llarg procés de recerca mitjançant un dispositiu mòbil de ràdio igualment projectat per aquests col·lectius en col·laboració amb LaFundició+FAAQ. 2008-2012.

Com en projectes anteriors, Open-roulotte parteix de la voluntat de posar en marxa processos col·lectius de reflexió i intervenció sobre allò que s’anomena «l’espai públic» a partir de la institució educativa (en aquest cas l’escola). Open-roulotte és un projecte en col·laboració amb catarQsis i que compta inicialment amb la participació del CEIP El Martinet. La inclusió d’Open-roulotte al programa d’Acció i Creació Cultural Comunitària que forma part del Projecte d’Intervenció Integral Can Mas (el barri de Ripollet on es troba l’escola El Martinet) facilita i permet la inclusió d’altres col·lectius i individus en aquest procés de reflexió i intervenció sobre els espais públics, començant per l’IES Can Mas i l’AA.VV. de Can Mas, a qui se’n podran sumar altres en el futur.

Llisca per veure més
photo
Programa de ràdio de les alumnes de l’Escola El Martinet
photo
Acció en l’espai públic organitzada per alumnes de l’Escola El Martinet.
photo
Acció en l’espai públic organitzada per alumnes de l’Escola El Martinet.
photo
Acció en l’espai públic organitzada per alumnes de l’Escola El Martinet.
photo
Ràdio Open-roulotte al carrer.

Fonamentació

Creiem que els espais considerats públics estan en realitat altament dissenyats, gestionats i regulats de manera vertical i sovint des de posicions desconnectades de la realitat dels ciutadans. Un primer propòsit en aquest projecte seria doncs conèixer l’estat administratiu d’aquests llocs per tal de travessar-los amb els desitjos i les necessitats de les persones que els habiten, potenciant de pas l’intercanvi social entre aquests diferents espais.

En aquest sentit, Open-roulotte s’articula entorn de diverses preguntes: Quines activitats es duen a terme a l’espai públic? Qui i com decideix quines activitats es poden plantejar i si són o no pertinents? Mitjançant quins dispositius s’articula la activitat a l’espai urbà? Com es podria construir un nou model de dispositiu per generar activitat urbana autogestionada?

Open-roulotte proposa obrir un procés col·laboratiu de disseny i gestió d’una infraestructura lleugera, un dispositiu arquitectònic mòbil que pugui ser implementat a l’espai públic i que pugui contenir diferents dispositius i tecnologies al servei d’un programa d’activitats gestionades i dissenyades de manera col·lectiva . Volem emfatitzar el fet de generar un sentiment d’apropiació de l’espai públic per part dels ciutadans i no un ús decidit exclusivament des del disseny urbà o les polítiques socioculturals, tancat i acotat des de la posició dels tècnics experts. Si podem dir que la ciutadania queda sovint exclosa dels processos de presa de decisions sobre aquestes qüestions, no és exagerat pensar que els nens i les nenes en edat escolar pateixen una doble exclusió. És per això que trobem interessant la possibilitat que, inicialment, l’escola esdevingui el grup motor i catalitzador d’aquest procés col·laboratiu dins l’escala del barri, una convicció que compartim amb el CEIP El Martinet i l’IES Can Mas.

Aquest procés s’articularà entorn d’una investigació qualitativa prèvia sobre el territori, l’Open-roulotte posa l’èmfasi en el caràcter públic d’aquesta investigació, i en el fet que serà realitzada en col·laboració amb els alumnes, juntament amb altres col·lectius de Ripollet i no per investigadors externs.

Algunes consideracions metodològiques i objectius

Open-roulotte vol establir la pròpia intervenció a l’espai públic com un procés de recerca participativa i al revés, fer de la investigació una via d’intervenció a l’espai públic. En algun grau, aquesta intervenció ha de trastocar les dinàmiques quotidianes del territori, però volem que aquesta intrusió es faci de manera orgànica i que permeti realment obrir un debat públic.

Open-roulotte Ràdio

Open-roulotte Ràdio és una emissora de ràdio gestionada pels alumnes del CEIP El Martinet, de l’IES Can Mas i per altres col·lectius que s’aniran sumant durant el desenvolupament del projecte. Els programes elaborats per aquests col·lectius es faran públics en format podcast i en una edició especial dedicada al Projecte d’Intervenció Integral Can Mas en col·laboració amb Ràdio Ripollet. Entenem Open-roulotte Ràdio com un dispositiu performàtic amb diversos vessants o objectius ja que ha de funcionar com a mitjà per:

• Investigar i conèixer el territori.

• Contactar i dialogar amb les persones que habiten aquest territori.

• Realitzar una primera intervenció en tres capes de l’espai públic: la capa física (el barri, la ciutat…) la capa digital (la ràdio a internet) i la capa analògica (la ràdio a l’espectre radiofònic).

Llisca per veure més
photo
Fotos realitzades per alumnes de l’Escola El Martinet durant les seves exploracions del barri de Can Mas.
photo
photo

La implementació d’Open-roulotte Ràdio constituirà un procés continu de recerca, de gestió, de disseny i de modificació que consta de quatre línies d’acció.

• Exploració: Proposem als participants en el projecte actuar com a exploradors/es, com a arqueòlegs i arqueòlogues sobre el territori. S’han organitzat sortides als espais i indrets del barri que es consideraven rellevants i durant les quals s’han recollit materials, imatges dades i enregistraments. La posterior anàlisi de tot aquest material és cabdal a la resta de línies d’acció i s’ha bolcat en part, en forma de cartografies realitzades pels mateixos alumnes participants. Part de la informació fotogràfica i audiovisual (entrevistes en vídeo) extreta durant aquestes exploracions és publicada als serveis Flickr i YouTube o representada al servei Google Maps.

• Disseny, construcció i instal·lació del set/unitat mòbil de ràdio: El coneixement previ del territori servirà per adaptar el dispositiu de ràdio prèviament dissenyat a les característiques físiques i socials de cadascun dels llocs on s’instal·larà per a la realització dels programes. Aquesta serà una altra manera dintervenir sobre lespai públic. El set de ràdio, així com els programes, poden constituir una eficaç eina relacional que permeti el diàleg amb i entre individus, col·lectius i entitats del barri.

• Redacció i realització dels programes de ràdio: Els alumnes i les alumnes de l’escola i de l’institut, i la resta de persones i col·lectius participants formaran el consell de redacció de la ràdio, que durà a terme la seva tasca en base a la investigació realitzada durant les exploracions. Aquest treball contempla la redacció i la realització de les entrevistes i la resta de material sonor que s’emeti (falques, selecció musical…). Els programes es realitzaran a les localitzacions prèviament explorades i estaran oberts a la participació en directe del públic. La ràdio, en la seva versió digital a internet, constitueix en si mateixa un fitxer sonor.

• Anàlisi de la informació obtinguda: L’anàlisi es realitzarà sobre les dades obtingudes a partir de les exploracions i els programes de ràdio (entrevistes, enregistraments, etc.). ). Aquesta anàlisi formarà la base conceptual de la següent fase del projecte.

L’Open-roulotte

Llisca per veure més
photo
photo
photo

Com hem dit abans, a partir de tota la feina prèvia de recerca realitzada mitjançant la ràdio, proposem posar en marxa al barri un procés col·lectiu de disseny d’una infraestructura lleugera que pogués ser implementada a l’espai públic i amb un programa d’activitats igualment gestionades i dissenyades de manera col·lectiva, que respongui a les necessitats i desitjos que s’hagin suscitat. S’habilitarà un taller obert de disseny arquitectònic on podran assistir i participar tots els agents del barri que ho desitgin (i que hauran estat contactats prèviament a través de l’emissora de ràdio).

Proposem que l’Open-roulotte no sigui només una infraestructura d’esdeveniments, sinó a més un model de gestió que es materialitzi en una forma legal concreta que s’ajusti al caràcter col·laboratiu de tot el projecte. Així com un registre dels seus diferents usos que funcioni com un mitjà alternatiu per a la memòria col·lectiva.

Els agents i el territori

La col·laboració entre LaFundició i catarQsis es va iniciar amb projecte3*, i des de llavors l’interès compartit per empènyer les respectives disciplines cap a una dimensió col·laborativa i contextualitzada al territori i les relacions socials, revisant la funció tradicional de la pedagogia de l’art per una banda i de l’arquitectura, per altra banda, ha desembocat en aquest nou projecte.

El CEIP El Martinet és un centre escolar que potencia l’autonomia dels nens i nenes i alhora la col·laboració i l’aprenentatge a través de les relacions socials, no només entre els mateixos alumnes, sinó entre el centre escolar i el seu context. Els alumnes desenvolupen projectes de recerca personal i són organitzats per comunitats d’aprenentatge. Això es tradueix en una disposició dels espais diferent de l’habitual a les escoles: tots els espais es troben comunicats entre ells i s’organitzen a zones temàtiques de treball. Així mateix, el centre porta desenvolupant pel seu compte, des de la seva creació fa sis anys, i en col·laboració amb altres agents, projectes d’intervenció artística al barri.

Llisca per veure més
photo
Entrevista durant l’exploració del barri de Can Mas amb alumnes de l’Escola El Martinet.
photo
Mapa del barri de Can Mas
photo
Explorant el barri a través del joc espontani
photo
Explorant el barri a través del joc espontani
photo
Quadern de camp de les exploracions
photo
Treballant en grup al mapa de Can Mas
photo
Mapa del barri de Can Mas

L’IES Can Mas és un centre en funcionament des del curs 1998-99, en aquests deu anys ha anat creixent a poc a poc, tant en alumnat com en professorat, instal·lacions i experiència. L’institut es troba al límit del barri de Can Mas, i encara que no es troba dins dels límits d’actuació del Projecte d’Intervenció Integral Can Mas, la voluntat de l’equip docent de participar a les iniciatives culturals que es donen al territori ha impulsat a formar part del projecte Open-roulotte.

El barri de Can Mas (Ripollet) és, sens dubte, un agent més, i de gran importància, dins del plantejament general del projecte que es vol obrir a la participació activa dels seus habitants. La situació actual del barri ve marcada pels canvis profunds que suposarà el Pla d’entorn impulsat per l’ajuntament de la localitat.

Ràdio Ripollet és l’emissora local. Els seus responsables entenen que la seva col·laboració en aquest projecte respon exactament a la funció pública del medi.

Web i podcasts

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.