Presentació del Petit manual molt bàsic de compostatge

Home / Portfolio / Presentació del Petit manual molt bàsic de compostatge
Divendres que ve 11 de novembre, a les 18 h, a l’espai Pomezia (c. Pins, 10, l’Hospitalet) presentem el fanzine Petit manual molt bàsic de compostatge!
 
Aquest fanzine ha estat editat al Laboratori Editorial Des dels blocs per Cristina Extremera i Maca Soar, i ha estat imprès a Màquina Total emprant la tècnica d’impressió risogràfica —la risografia no consisteix a petar-se de riure mentre s’imprimeix, sinó que és una tècnica d’impressió inventada per uns japonesos als anys 80, similar a la mimeografia (la ciclostil de tota la vida)—.
 
El títol del fanzine ho diu tot sobre el contingut. El compostatge és «la descomposició de la matèria orgànica per organismes descomponedors (bacteris, fongs) i per animals detritívors, com cucs i escarabats que té com a resultat un producte fertilitzant i regenerador del sòl d’alta qualitat anomenat compost». O sigui, abonament per a les plantetes.
 
Més enllà de la utilitat del producte resultant, compostar a casa permet eliminar la petjada de carboni derivada de l’ús de vehicles contaminants per a la recollida municipal dels residus orgànics. A Pomezia tenim una compostera comunitària disponible per a tots els veïns i veïnes. Venirsus divendres i la Cristina i la Maca us explicaran com funciona.
 
Hey ho! Let’s compost!

Puntua de 0 a 5 estrelles en quina mesura estàs d'acord amb aquestes afirmacions (on 0 vol dir "Totalment en desacord" i 5 "Totalment d'acord"):

This entry was posted in . Bookmark the permalink.