Nou podcast: El padró és un dret

Home / Portfolio / Nou podcast: El padró és un dret

Empadronar-se és un tràmit rutinari per als que tenen la nacionalitat, una gestió sense major importància; en canvi obtenir el padró és vital per a les persones migrants i no obstant això per a elles pot resultar una odissea burocràtica de tints kafkians.

Per què és tan important per a elles empadronar-se? El padró és la via de comunicació amb l’administració, la porta d’accés a una sèrie de tràmits i serveis públics com la sanitat, els ajuts socials, la inserció laboral, els processos de reagrupació familiar o, arribat el cas, el vot. Així mateix, per a les persones estrangeres, l’empadronament és un requisit imprescindible per demostrar la residència i regularitzar la seva situació, aconseguir els papers i renovar-los. Tot això sense perdre de vista que l’empadronament és un dret i les administracions estan obligades a tramitar-lo.

D’altra banda, no disposar d’un cens actualitzat de la població d’un municipi dificulta desenvolupar polítiques públiques ajustades a les necessitats de la seva població.

De tot això vam parlar el passat 18 de novembre de 2019 a la Ràdio Des dels Blocs amb l’Associació Papers i Drets per a Tothom, la Plataforma Jo Sí Sanitat Universal, l’associació de dones migrades Mujeres Pa’lante, el col·lectiu de dones migrades, feministes, LGBTI i treballadores de la llar Libélulas i l’advocat especialitzat en tràmits d’estrangeria Darío Cerisole.

Puntua de 0 a 5 estrelles en quina mesura estàs d'acord amb aquestes afirmacions (on 0 vol dir "Totalment en desacord" i 5 "Totalment d'acord"):

This entry was posted in . Bookmark the permalink.