45 anys del moviment d’objecció de consciència a Can Serra

Home / Portfolio / 45 anys del moviment d’objecció de consciència a Can Serra

La Navidad de 1975 un grupo de jóvenes anunciaba su negativa a hacer el servicio militar. Como contrapartida hacía ocho meses que colaboraban con las vecinas del barrio de Can Serra de l’Hospitalet en iniciativas comunitarias como tareas de alfabetización, cuidado de personas mayores o en una guardería autogestionada. 

Durante el año siguiente Can Serra se convirtió en el epicentro de una onda que se extendió por toda España hasta convertirse en uno de los movimientos de desobediencia civil más grandes en la historia de Europa, implicando más de un millón de jóvenes durante casi 30 años.

Con motivo del 45 aniversario de la detención de los primeros objetores de consciencia de Can Serra la noche del 7 al 9 de febrero de 1976, el próximo martes 9 de febrero de 2021 hablaremos con dos de sus protagonistas: Martí Olivella, objetor de conciencia y Pilar Massana, entonces trabajadora social en Can Serra.

La conversación tendrá lugar a partir de las 18 h en nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/LaFundicio

 

El Nadal de 1975 un grup de joves anunciava la seva negativa a fer el servei militar. Com a contrapartida, feia vuit mesos que col·laboraven amb les veïnes de barri de Can Serra de l’Hospitalet en iniciatives comunitàries com tasques d’alfabetització, cura de persones grans o en una llar d’infants autogestionada.

Durant l’any següent Can Serra es va convertir en l’epicentre d’una onada que es va estendre per tot Espanya fins a esdevenir un dels moviments de desobediència civil més grans en la història d’Europa, implicant més d’un milió de joves durant gairebé 30 anys.

Amb motiu de l’45 aniversari de la detenció dels primers objectors de consciència de Can Serra la nit de el 7 a el 8 de febrer de 1976, el proper dimarts 9 de febrer de 2021 parlarem amb dos dels seus protagonistes: Martí Olivella, objector de consciència i Pilar Massana, llavors treballadora social a Can Serra.

La conversa tindrà lloc a partir de les 18 h al nostre canal de YouTube: https://www.youtube.com/LaFundicio

Marxa en suport dels primers presos de Can Serra en la qual es pot veure a Martí Olivella (el primer de la dreta).

El moviment d’objecció de consciència es va organitzar a la Casa de la Reconciliació, una parròquia i centre social que va ser construït pels propis veïns i veïnes de Can Serra.

Foto: Arxiu Municipal de L’Hospitalet. La referencia de esta imagen es: AMHL 902-009 AF 0003244 /a.Andreu Trilla Llobera /d.Comissió de Cultura de Can Serra.

Puntua de 0 a 5 estrelles en quina mesura estàs d'acord amb aquestes afirmacions (on 0 vol dir "Totalment en desacord" i 5 "Totalment d'acord"):

This entry was posted in . Bookmark the permalink.