La Florida-Les Planes

Portada / Districtes portada / La Florida-Les Planes
La Florida-Les Planes

Centre Municipal Ana Díaz Rico

El treball als barris de Les Planes i La Florida es desenvolupa prenent com a punt de referència el Centre Municipal Ana Díaz Rico a on LaFundició portem treballant un any en el projecte “Des dels blocs”.

http://lafundicio.net/desdelsblocs/ca/

Des dels blocs planteja treballar entorn a quin és l’imaginari que circula sobre els blocs de la Florida i com podem crear col·lectivament un relat plural, complex i heterogeni del barri. Al seu torn es proposa com un procés de creació col·lectiva de relats, representacions i coneixement sobre un territori específic, de creació de situacions i espais de trobada i diàleg entre els col·lectius diversos que l’habiten.

A partir d’aquesta línia de treball on explorem eines diverses, entre elles la serigrafia i la ràdio, comencem a introduir la possibilitat de tractar sobre els espais en desús del barri. L’espai s’obre tots els dilluns de 16:30 a 20 h.

Activitats desenvolupades al Centre Municipal Ana Díaz Rico:

 • Debats enregistrats en el format de programa de ràdio.
 • Producció d’un mapa tèxtil del barri, que serveix com espai de creació col·lectiva i alhora dinamitza la conversa al voltant del territori.
 • Socialització de materials fruit de la recerca com les propostes que en diferents moments s’han realitzat per aplicar a l’espai de Matacavalls:
 • Projecte d’hort ecològic. Associació cultural La Florida Waslala. (Octubre 2008)

Al 2008 l’associació cultural de la Florida Waslala va treballar en el disseny d’un projecte d’hort ecològic com a eina educativa pel barri assenyalant els terrenys de Matacavall com idonis per la intervenció. Aquesta proposta va establir un espai de diàleg amb tècnics de l’administració per tal de valorar la seva viabilitat i els recursos humans i materials que requeria la seva implementació i sostenibilitat. Les converses no van arribar a fer viable el projecte, que va derivar en un moment cap a la realització d’un hort escolar dins un espai residual de l’Escola Menéndez Pidal.

Render de l’avantprojecte d’hort a l’escola Menendez Pidal signat per la tècnica de medi ambient de l’Ajuntament de L’Hospitalet Antonia Martínez.(2010).

 • Intervenció projecte grafitti amb Creux (2011)

Al 2011 s’impulsa un projecte d’intervenció de l’espai a partir del graffiti sobre el mur de Matacavalls amb la coordinació de Creux i amb la implicació d’alguns joves del barri

Imatge actual, presa durant les passejades amb els alumnes de l’institut Fontserè dins el procés de recerca LLOCS (2016).

Imatge del procés d’intervenció amb el graffiter Creux i joves del barri per tal de revertir la percepció negativa de l’espai.

 • Premis FAD(2012)

L’any 2012 dins el concurs de disseny urbà Racons Públics promogut pel FAD per millorar 12 espais de l’àrea metropolitana de Barcelona es va proposar Matacavalls com a espai per llençar propostes http://fad.cat/raconspublics/2012/?p=167

Van quedar finalistes 4 projectes , però com en el cas de Waslala no es van dur a terme cap de les propostes.

 

“FLORS A LA VIA” Projecte de Jose Xiao Caamaño, David Onieva, Carla Patsí, Anna Altemir, Jasmina Arregui i Llúcia Cabot proposava un espai de cultiu de flors.

“PARC LINEAL” Projecte de Lluís Gotor, Roger Estivill i Enric Gorin.

“JARDINS DE MATACAVALLS” Projecte de Joan Delgado García i Tomás de Castro Borregán.

“PROPERA PARADA: ÈXIT” Anna Cartañà, Martha González i Marta Matamala van proposar un projecte d’habitatge social.

Imatge aèria del pont de Matacavalls l’any 1947 i 2007, extreta del bloc L’Hospitalet de Llobregat imatges retrospectives d’una ciutat.

https://lhospitaletdellobregat.wordpress.com/tag/pont-de-matacavalls/

Espais identificats:

 • Matacavalls.
Propostes/debats:

 • La manca de vincles socials com a factor negatiu en la cura, l’ús i la seguretat de l’espai públic.
 • La recuperació de la memòria dels espais públics; actualització de projectes i iniciatives anteriors.

Institut Eduard Fontserè

12, 13 i 14 de desembre

En col·laboració amb l’equip directiu de l’Institut Fontserè es planifiquen tres sessions de treball intensives durant tres matins de 8:15 a 14:15 amb els tres grups de 2on d’ESO simultàniament.

Adaptem la metodologia i es contrasta amb l’equip docent, finalment queda de la següent manera:

 1. Durant el primer dia es realitza una introducció general al projecte, es presenten els exemples de altres projectes d’intervenció, es prepara i realitza una sortida per a la localització i reconeixement dels espais.
 2. A la segona jornada es realitzen les propostes sobre els llocs seleccionats, es confecciona el mapa amb les localitzacions per compartir amb el barri i es preparen els continguts del programa radiofònic.
 3. Finalment en la tercera se surt de nou a l’espai públic amb els mapes, les propostes i la ràdio com a dispositiu mitjançant el qual conversar amb altres veïnes i veïns.

2on A

Espais identificats:

 1. Sortida del túnel de les vies sota Matacavalls.
 2. Matacavalls.
 3. Parc de Les Planes: zona propera al camp de futbol.
 4. Pl. dels blocs de La Florida.
 5. Avda. Catalunya: espai central.
 6. Espai triangular aprop de la cantonada de l’Avda. Catalunya amb c/ de les Mimoses.
 7. Esplanada al costat del Mercat del Torrent Gornal.

El grup es mostra escèptic davant la possibilitat d’afectar la configuració i els usos de l’espai públic. Principalment l’espai públic és un espai de trànsit i de joc, travessat pel conflicte: els i les alumnes insisteixen en la millora dels comportaments cívics però són incapaços d’imaginar usos col·lectius de l’espai públic que, a més, puguin aplegar grups diversos.

Matacavalls s’apunta com un espai potencial d’intervenció per les seves característiques. Aquesta intervenció es considera positiva per eradicar usos considerats nocius com el consum de drogues.

2on B

En proposar a la classe de segon B identificar espais, els i les alumnes no van mostrar gaire interès per la proposta. La majoria esgrimeix no conèixer llocs “en desús” i es dóna la reiteració d’alguns sobre els quals ja s’havia conversat en la dinàmica com el cas de Matacavalls. Per això es decideix sobre la marxa modificar el projectat i realitzar la sortida al carrer com una deriva en lloc de com un recorregut planificat. Una de les conseqüències d’això va ser el fet que l’àmbit del que pels i les alumnes era considerat com “el seu barri” o el seu territori va passar a estar menys condicionat pel mapa, per la divisió administrativa. D’aquesta modificació, va resultar un recorregut més lliure que va discórrer en bona mesura per carrers pertanyents al barri de Sant Josep i per tant també al Districte I. El principal motiu d’aquest desviament era el pol d’atracció que significava per algunes alumnes l’skatepark situat al Parc de la Cabana. Aquest espai, no és usat estrictament per a la pràctica esportiva sinó també com a lloc de trobada i de”sesioneo”, va ser elegit per dos alumnes com a lloc d’intervenció. La seva motivació no estava tant en què es tractés d’un lloc en desús sinó com a proposta de millora per incloure “més bancs i màquines d’exercici senzilles” que permetin exercitar el cos no només per l’skate o el patinatge sinó també per a altres activitats de carrer tals com el parkour. En contrast, al barri de la Florida, amb prou feina hi ha un espai ressenyat, la fins ara ubicació provisional del mercat, i molts dels carrers que administrativament són part del districte són percebudes pels i les joves com a pertanyents a Collblanc o Pubilla Cases. El llistat finalment és el següent:

 1. Jardins de Matacavalls
 2. Avda. Vilafranca, 16: Aparcament.
 3. Avda. Vilafranca, 28: Nau industrial en estat d’aparent abandó.
 4. Avda. Vilafranca, 30: Parc.
 5. Parc de la Cabana (c/ d’Enric Prat de la Riba): Skate Park.
 6. C/ Llorer: Pati de l’Escola Joaquim Roura.
 7. Pl. Blocs de la Florida.
 8. C/ Sant Francesc Xavier, 22: solar.
 9. C/ Teide, 37: Zona enjardinada a la façana del cementiri municipal.
 10. C/ Subur, 29: Zones enjardinades.
 11. Avda. Primavera: Ubicació provisional del mercat municipal de la Florida.
 12. Parc de la Pau.

Durant la segona sessió es treballa principalment en la confecció del mapa. Encara que tampoc sembla que quedi del tot clara la seva utilitat, el fet de realitzar alguna cosa col·lectivament funciona a la classe. Amb alguns moments d’aparent caos, les alumnes i alumnes s’autoorganitzen i mostren interès per la tasca i per l’aprenentatge que suposa; també dediquen la majoria d’elles i ells bastant cura a la confecció de les propostes, on destaquen dues. D’una banda, el treball coordinat de quatre alumnes per la proposta en Matacavalls; en el que en principi era un “parc per unicorns” acaba per convertir-se en un jardí comunitari amb molta presència de plantes florals on “cada veí porta una”. D’altra la proposta de millora del Skate Park del Parc de la Cabana, que amb bastants dosis de pragmatisme proposa una millora d’un espai que ja fan servir els joves (també altres persones, com bé recullen a la fitxa)

A la tercera jornada el temps compartit a la ràdio és especialment aprofitat per les alumnes i alumnes que han mostrat més interès en la proposta, aquells que han comprès que la seva veu és important per al projecte. Durant la seva intervenció coincideixen amb Bernardino, un veí que recita de memòria diverses poesies que ell mateix ha redactat enaltint el seu barri, La Florida. Es dóna una conversa intergeneracional certament interessant que es recollirà a la web.

2on C

Espais identificats:

 1. C/ Teide, 26: Parking, davant de l’institut.
 2. Avda. Vilafranca, 40: Parc al sortir del pont soterrani del c/ Teide a la dreta.
 3. Avda. Vilafranca, 32: Fàbrica abandonada.
 4. Avda. Vilafranca, 26: Fàbrica abandonada.
 5. Avda. Vilafranca, 10: Parking de cotxes anteriorment pistes esportives.
 6. Espai entre les cases del c/ Ebre i les vies.
 7. Matacavalls.
 8. Places interbloc dels blocs de la Florida. Parterres
 9. Avda. Catalunya: Al mig de l’Avinguda es troba l’espai on hi eren els pals de la llum, aquest espai trenca la barriada i genera un espai indefinit.
 10. C/ de la Primavera, 4 i 70
 11. Avda. del Torrent Gornal 71 davant de l’Institut Pedraforca, triangle urbanitzat amb desnivell entre dos carrers.
 12. C/ Monte, 59: Solar tancat privat.
 13. C/ Juan de Toledo, 5: Solar.
 14. C/ Albiol, 21.

Altres espais que recollim durant la passejada són els espais públics/privats que hi ha davant dels blocs a l’inici de l’Avda. Vilafranca com al cas del bloc 4 on hi ha delimitades superfícies de carrer davant els edificis assenyalades com espai privat.

Durant la segona sessió de treball ens concentrem en la confecció d’un mapa tèxtil on poder recollir la informació de la sortida i les primeres propostes, es fa difícil pensar en l’ús d’aquests espais i en el paper dels joves com a dinamitzadors.

Les converses deriven cap a l’imaginari sobre el territori, si la Florida és un barri “chungo” i si els joves són “molt dolents”, la violència i els petits delictes són relats que ens acompanyen durant tot el dia a l’aula.

A l’hora de concretar s’imaginen espais lúdics, amb barbacoa, música, espais per menjar i ballar al carrer.

Jornada de socialització

Durant la tercera jornada els tres grups passen consecutivament pel punt informatiu davant del mercat de La Florida, on es va instal·lar un dels mapes tèxtils i l’equip de ràdio. Els i les joves conversen amb l’equip de LaFundició sobre el treball realitzat i es debaten alguns dels plantejaments del projecte. També s’interpel·la als veïns i veïnes, alguns dels quals intervenen al programa de ràdio i dialoguen amb els joves.

Espais identificats:

 • Veure llistat de cada grup.
Propostes/debats:

 • L’ús de l’espai públic com a font de conflictes i el vincle social com a possible sol·lució.
 • Matacavalls com espai destacat per la seva conflictivitat i alhora potencial de millora.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.