Search

MAPA DE JUGABILITAT

Aquesta eina de mapatge col·lectiu de la jugabilitat de l’Hospitalet està pensada com un procés obert i col·lectiu que ens permeti identificar les maneres de jugar que practiquem a la nostra ciutat i repensar la qualitat d’espais en latència que activem a partir del joc i les relacions entre veïnes.Posar en comú aquests coneixements i pràctiques disperses pot servir per tenir una visió més complexa i àmplia de les maneres de fer espais públics i espais comuns. I pot fonamentar processos d’organització per fer ciutats jugables, obertes i sostenibles.

   VEURE MAPA

 Desacarregar PDF instruccions d’ús