Search

LLOCS

Llocs neix com una iniciativa per pensar amb els veïns i veïnes com poden ser usats i de quina manera poden ser gestionats aquells enclavaments de la ciutat que, per diferents motius, han perdut qualitat com a espais públics.
Quan parlem de ‘qualitat’, ho fem en un sentit ampli. Ens referim a l’apropiació de l’espai i a la capacitat de la ciutadania per habitar-lo i modificar-lo. Els Llocs no només són els ‘solars’ o els llocs ‘abandonats’, també poden haver perdut qualitat espais com parcs, places i altres llocs intervinguts urbanísticament per molt diversos motius.